Działalność gospodarcza połączona z inną formą zatrudnienia

Obowiązek opłacania składek ZUS

Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne co do zasady dotyczy każdego przedsiębiorcy. Od tej zasady istnieją jednak istotne wyjątki, które umożliwiają obniżenie comiesięcznych należności. Związane są one ze zbiegami tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Działalność gospodarcza a umowa o pracę

Wiele osób decyduje się na prowadzenie własnej firmy obok wykonywania działalności w oparciu o umowę o pracę. W takiej sytuacji występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń – z działalności gospodarczej oraz z umowy z pracodawcą. Istnieje możliwość obniżenia należności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – obwarowana jest jednak pewnymi warunkami.

Jeżeli w omawianej wyżej sytuacji pracownik z tytułu wykonywanej pracy otrzymuje płacę, która odpowiada co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, nie jest zobowiązany do uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Pozwala to na poczynienie znacznych oszczędności. Nie jest przy tym istotne, czy pracuje na cały etat, czy na jego część – w zupełności wystarczające jest otrzymywanie co najmniej wynagrodzenia minimalnego.

Niestety, zwolnienie to dotyczy jedynie pracowników, którzy wykonują swoje obowiązki w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę. Osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, które prowadzą jednocześnie własną działalność gospodarczą, zobowiązane są do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z obydwu tytułów.

Bardzo ważne jest jednak, aby pamiętać, że nawet osoby korzystające z omawianego wyżej zwolnienia, zobligowane są do comiesięcznego uiszczania składek na ubezpieczenia zdrowotne. Niezależnie od ilości tytułów, należy je opłacać w pełnej wysokości od każdego z nich.

Opłacanie składek społecznych w innym państwie

Z konieczności uiszczania składek ubezpieczeniowych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwolnione są również osoby, które opłacają składki w innym państwie. Dobrym zobrazowaniem takiej ewentualności jest sytuacja, w której przedsiębiorca pracuje w oparciu o umowę o pracę w Anglii, lecz prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Wtedy odprowadza składki jedynie z tytułu umowy z pracodawcą państwa obcego.

Należy jednak pamiętać, aby kierować się ostrożnością i sprawdzić, czy dana umowa klasyfikowana jest jako podstawa do stosowania zwolnienia. Może się okazać, że kontrakt, na podstawie którego wykonywana jest praca za granicą, nie jest oskładkowana.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*