Obowiązki nowego przedsiębiorcy

Obowiązki nowego przedsiębiorcy

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu wymogów o charakterze formalnym. Na szczęście jest ich niewiele i obecnie można dokonać wielu działań już przy wypełnianiu wniosku o wpis w CEIDG. Warto dokładnie przeanalizować wszystkie czynności, które muszą zostać wykonane, aby zapewnić sobie spokój na długi czas.

Wniosek o wpis do CEIDG

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Jest to rejestr, w którym ujmowane są wszystkie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Należy pamiętać o tym, że wpis jest bezpłatny. Wiele firm zastawia pułapkę na nowych przedsiębiorców i wysyła im powiadomienia o konieczności uiszczenia opłaty za wpis. W przypadku otrzymania listu z taką informacją należy go zignorować.

W trakcie wypełniania wniosku o wpis do CEIDG umieszcza się w nim kody klasyfikujące daną działalność (PKD), sposób rozliczenia z Urzędem Skarbowym, formę prowadzenia księgowości oraz wiele innych informacji. Wniosek w postaci elektronicznej opatrzony jest licznymi informacjami, które pomagają prawidłowo wypełnić pismo. Warto przed jego wysłaniem skonsultować się z księgowym lub doradcą podatkowym, aby wybrać najbardziej korzystną formę opodatkowania.

Wniosek o wpis do CEIDG zastępuje zawiadomienie do Urzędu Skarbowego o założeniu księgi przychodów i rozchodów. Ponadto do takiego pisma można dołączyć formularz ZUS ZUA, w którym następuje zgłoszenie do ubezpieczenia nowego przedsiębiorcy. W takiej sytuacji nie będzie konieczna wizyta w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed zamknięciem pierwszego miesiąca rozliczeniowego.

Po złożeniu wniosku należy go uwierzytelnić. Można to zrobić poprzez wykorzystanie profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu podpisu elektronicznego. Jeżeli nowy przedsiębiorca nie ma takich możliwości, należy odwiedzić najbliższy urząd gminy w celu zakończenia procedury.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest równoznaczne z zgłoszeniem się jako płatnika składek. Jeżeli jednak do wypełnionego pisma nie dołączono deklaracji ZUS ZUA (zgłoszenie siebie jako osoby ubezpieczonej), niezbędna jest wizyta w najbliższej placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Czynności tej należy dokonać w ciągu 7 dni od zarejestrowania działalności gospodarczej.

Do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym założono działalność, niezbędne jest złożenie w placówce ZUS formularza ZUS DRA. Określa się w nim wysokość należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli działalność gospodarcza nie została założona na pierwszy dzień miesiąca, niezbędne jest także ponowne złożenie tego formularza za kolejny miesiąc do 10. dnia po jego upływie.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*