Preferencyjne stawki ZUS w 2018 roku

Preferencyjne stawki ZUS w 2018 roku

Każdy przedsiębiorca, który zakłada swoją pierwszą działalność gospodarczą, może pod pewnymi warunkami skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Są one znacznie niższe niż należności odprowadzane przed wieloletnich właścicieli firm lub przez osoby, które z ulgi nie mogły lub nie chciały skorzystać.

Katalog podmiotów uprawnionych

Zasadą jest, że każdy przedsiębiorca ma możliwość korzystania z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące wykonywania działalności gospodarczej. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Z ulgowych składek nie mogą korzystać przedsiębiorcy, którzy po zarejestrowaniu firmy świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy. Istotne jest jednak, że sytuacja ta występuje jedynie wtedy, gdy obie strony stosunku łączyła umowa o pracę lub spółdzielcza umowa o pracę. Dlatego w sytuacji, gdy nowy przedsiębiorca wykonywała czynności na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innego kontraktu o charakterze cywilnoprawnym, to ograniczenie takie nie występuje.

Ponadto z preferencyjnych składek ZUS nie mogą skorzystać artyści i twórcy. Także osoby wykonujące działalność gospodarczą w prawnej formie niektórych spółek nie mogą korzystać z ulgi. Są to przede wszystkim wspólnicy:

  • spółki jawnej;

  • spółki komandytowej;

  • spółki partnerskiej;

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ale tylko wtedy, gdy jest jedynym wspólnikiem takiej spółki).

Z preferencyjnych składek ZUS nie mogą także korzystać osoby, które w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej prowadziły działalność pozarolniczą.

Ile wynoszą stawki preferencyjne w 2018 roku?

Osoba, która korzysta z możliwości opłacania składek na preferencyjnych warunkach, zobowiązana jest do opłacania następujących składek:

  • emerytalnej – w wysokości 122,98 zł;

  • rentowej w wysokości 50,40 zł;

  • wypadkowej – w wysokości 11,34zł;

Ponadto możliwe jest opłacanie dobrowolnej składki chorobowej, której wysokość w 2018 roku wynosi 15,44 zł. Wszystkie uiszczane składki można zaklasyfikować jako koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym są opłacane.

W przeciwieństwie do składek na normalnych warunkach, nie odprowadza się składek na fundusz pracy.

Ponadto każdy przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu opłaca składkę zdrowotną w wysokości 319,94 zł. Większość tej kwoty, bo aż 275,51 zł, może zostać odliczona od zaliczki na podatek dochodowy za dany miesiąc lub kwartał (w zależności od formy uiszczanej zaliczki).

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*