Indywidualne interpretacje podatkowe

22 stycznia 2018 admin 0

Przepisy prawa podatkowego w wielu miejscach sformułowane są bardzo nieprecyzyjnie. Ich prawidłowa interpretacja w danym stanie faktycznym może budzić poważne wątpliwości. Instytucją, która chroni podatników […]