Zwolnienie z kasy fiskalnej

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych mają obowiązek rejestrowania sprzedaży lub świadczenia usług na kasie fiskalnej. Istnieją jednak liczne zwolnienia o charakterze przedmiotowym oraz podmiotowym, które umożliwiają zastosowanie innego sposobu rozliczeń.

Zwolnienie podmiotowe z rejestrowania transakcji z osobami fizycznymi oraz rolnikami ryczałtowymi na kasie fiskalnej dotyczy przedsiębiorców, którzy mieszczą się w tzw. limie obrotu. Zarówno w roku 2017, jak i w 2018 kwota ta wynosi 20 tysięcy złotych. W przypadku, gdy przedsiębiorca rozpoczął prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, niezbędne jest wyliczenie kwoty limitu proporcjonalnie do czasu, który pozostał do zakończenia tego okresu.

W sytuacji, gdy osoba prowadząca firmę korzysta ze zwolnienia ze względu na limit obrotów, może w rozmaity sposób dokumentować transakcje. Możliwe jest wystawienie faktury lub rachunku na zakupione towary lub świadczone usługi. W przypadku niektórych rodzajów działalności możliwe jest także oparcie rozliczenia o wydruk przelewu z systemu bankowego. Dla większej transparentności transakcji zaleca się jednak wystawienie dokumentu potwierdzającego sprzedaż lub wykonanie usługi.

Należy jednak pamiętać, że niektóre rodzaje działalności gospodarczej podlegają bezwzględnemu obowiązkowi rejestracji na kasie fiskalnej. W tej sytuacji wysokość obrotów z tytułu takich transakcji nie ma znaczenia – już pierwsza sprzedaż towarów czy wykonanie usługi musi zostać zarejestrowana na kasie fiskalnej. Mowa tu między innymi o takich działalnościach jak:

  • sprzedaż wyrobów tytoniowych;

  • usługi lekarzy i lekarzy dentystów (z pewnymi wyłączeniami);

  • przewóz osób i bagaży taksówkami;

  • doradztwo podatkowe;

Pełna lista działalności, które muszą być bezwzględnie rejestrowane na kasie fiskalnej, zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Istnieje również szereg zwolnień przedmiotowych, które umożliwiają uniknięcie stosowania kasy fiskalnej – bez względu na wysokość obrotów osiąganych z działalności tego typu. Zostały one enumeratywnie wymienione w załączniku do wskazanego wyżej rozporządzenia. Cały rejestr zawiera ponad 51 pozycji. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej warto dokładnie przeanalizować treść całego rozporządzenia.

Zwolnieniu przedmiotowemu podlegają między innymi:

  • sprzedaż wysyłkowa, w której zapłata następuje przelewem;

  • usługi pocztowe i kurierskie (z pewnymi wyłączeniami);

  • niektóre usługi telekomunikacyjne;

  • usługi edukacyjne, z wyłączeniem pozaszkolnej edukacji sportowej, usług szkół i instruktorów tańca, a także szkół jazdy.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*